اطلاعیه ها

لزوم استفاده از ماسک در سطح دانشگاه

لزوم استفاده از ماسک در سطح دانشگاه جدید

با توجه به اوج گیری مجدد بیماری کرونا در کشور و پیشگیری و ایمن سازی از این بیماری در سطح دانشگاه؛ از فردا دوشنبه ۱۲ خردادماه ۱۳۹۹، استفاده از ماسک در کلیه امکان دانشگاه برای تمامی افراد حاضر الزامی می باشد.

ادامه مطلب