اخبار دانشکده ها

فرزند شهید فخری‌زاده؛ قلم تنها اسلحه شهید عرصه علم و اندیشه
همزمان با برگزاری جلسه بزرگداشت شهید فخری‌زاده در دانشگاه بیرجند؛

فرزند شهید فخری‌زاده؛ قلم تنها اسلحه شهید عرصه علم و اندیشه جدید

جلسه بزرگداشت دانشمند برجسته کشور شهید دکتر محسن فخری‌زاده با حضوردانشگاهیان دانشگاه بیرجند، دانشگاه اصفهان، دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه یزد توسط دانشگاه بیرجند برگزار شد.

ادامه مطلب
انتصاب دکتر احمد خامسان به عنوان رئیس دانشگاه معین استان خراسـان جنوبی و نماینـده وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری دراسـتان
از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرفت؛

انتصاب دکتر احمد خامسان به عنوان رئیس دانشگاه معین استان خراسـان جنوبی و نماینـده وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری دراسـتان

براساس حکمی از سوی دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند به سمت رئیس دانشگاه معین استان و نماینـده وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری دراسـتان خراسان جنوبی منصوب شد.

ادامه مطلب