یادگیری مبتنی بر مسئله در سیستم‌های مخابراتی با استفاده از MATLAB و SIMULINKگروه‌ها : فنی و مهندسی
دسته کتاب : انتشارات دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۰۸ بهمن ۱۴۰۲
ارسال با ایمیل: