۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۶ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
سید مجتبیحسینیدفتر نهاد رهبریمدیر اجرایی نهاد31029414941432202280
محمدسالاری شهرستانکدفتر نهاد رهبریمسئول ارتباطات استانی31029412941232202280
ملیحهفرخی فردمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت310229442944
فاطمهابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
مهریابراهیمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251265126
کاظمابراهیمیپردیس شهدا/دانشکده هنرمسئول کارگاههای آموزشی دانشکده310271137113
سیده نرجسابطحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی310241204120
زینتاحراری مقدم درمیانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی31023212321232202036
عزیزهاحراری مقدم درمیانمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی310221252125
علیاحسانی مقدممعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226442644
آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۹