کارگاه‌های حضوری مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بیرجند «پاییز ۱۴۰۲»

تاریخ : ۰۵ آذر ۱۴۰۲

کارگاه‌های حضوری مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بیرجند «پاییز ۱۴۰۲»

کارگاه‌های حضوری مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بیرجند «پاییز 1402»
ویژه دانشجویان و عموم علاقه‌مندان
همراه با اعطای گواهی
جهت ثبت‌نام در کارگاه‌های حضوری به مرکز مشاوره و سبک زندگی مراجعه کنید.