دستاوردها

چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در معتبرترین ژورنال بین المللی فیزیک

چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در معتبرترین ژورنال بین المللی فیزیک

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در همکاری مشترک با استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، نشان دادند که آب می تواند تحت شرایط و طراحی مناسب بدون افت فشار قابل ملاحظه از طریق ایجاد یک پل در شکاف نانو مقیاس بین دو نانو لوله کربنی منتقل شود.

بیشتر
بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران توسط محققین دانشگاه بیرجند

بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران توسط محققین دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پروژه بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران در قالب رساله دکتری و طرح پژوهشی کاربردی با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است.

بیشتر