همایش های سال 93 چاپ
نوشته شده توسط احمدی   
سه شنبه, 12 آذر 1392 ساعت 08:37
نام همایش تاریخ برگزاری  نوع همایش   دانشکده دبیر دبیراجرایی دبیر علمی
سومین همایش بین المللی سطوح آبگیر باران 29 الی 30 بهمن ماه93   
بین المللی کشاورزی دکتر عباس خاشعی دکتر یوسف رمضانی دکتر علی شهیدی
قنات و قنات داری  29 الی 30 بهمن ماه93    ملی کشاورزی  دکتر حسین خزیمه نژاد   دکتر محسن پورضا بیلندی
 همایش ملی ادبیات و زبانشناسی 30 مهر ماه 93 ملی ادبیات و علوم انسانی دکتر کتایون زارعی طوسی دکتر جلیل الله فاروقی دکتر کتایون زارعی طوسی
همایش نقد، تحلیل زندگی، اندیشه و آثار حکیم نزاری قهستانی اردیبهشت93 ملی ادبیات و علوم انسانی دکتر محمد بهنام فر    
دهمین همایش ملی آبخیزداری،آبخیزداری سازگار 29 الی 30 بهمن ماه93 
ملی کشاورزی دکتر سیدمحمد تاجبخش دکتر شعله قلاسی مود دکتر هادی معماریان
همایش ملی پنبه پاییز93 ملی دانشکده کشاورزی سرایان     دکتر سهیل پارسا
نشست هم اندیشی افغانستان شناسی آذر93   ادبیات و علوم انسانی   دکتر احمد بخشی دکتر حسین فرزانه پور
آخرین بروز رسانی در شنبه, 17 آبان 1393 ساعت 04:47